Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Miért legyen törzskönyv

 Viták egész sorát indítja el a „kell-e törzskönyv”, vagy „nem kell törzskönyv” kérdés. Pedig ezen nem lehet vitázni. Egy tenyésztőnek természetes és teljesen magától értetődő hogy egy kiskutyához ad törzskönyvet, ám az, aki nem ad, nem tekinthető tenyésztőnek.

Törzskönyveztetés szabályai: 

http://www.abeinfo2014.com/cikkek/szabalyzataink/torzskonyveztetesi-szabalyzat/

 

Angliában alakult ki a törzskönyvezés rendszere, amely máig a tenyésztés megtervezésének alapját és egyben a származás igazolását jelenti. „Ha Önnek nem fontos a törzskönyv, az még nem jelent semmi rosszat. Attól Ön még szeretheti a kutyát ugyanúgy, mintha törzskönyves lenne, nem igaz?” – olvasható az egyik kutyával foglalkozó internetes portálon. A folytatás azonban nem arra ösztönöz minket, hogy lemondjuk erről a papírról, hanem épphogy felhívja a figyelmet a törzskönyv fontosságára. Hiszen nem mindegy, hogy egy barátságos, gyerekszeretőnek hit kutya mikor válik kiszámíthatatlanná és harapóssá. Ezek – és még sok egyéb betegség - a genetikai hibákhoz vezetnek vissza, amelyek a szülők származásának nyomon követésével kiszűrhetőek, ellenőrizhetőek.

A törzskönyv a kutya születési anyakönyvi kivonata és személyi igazolványa is egyben. Ahogy az embereknél, úgy a kutyáknál is fontos, hogy legyen egy megfelelő nyilvántartás. A törzskönyvnek tartalmaznia kell a kutya minden fontos adatát. A születési idejét, hol és kinél született, milyen számon regisztrálták és az egyedi azonosítójának (chip vagy tetoválás) számát is. Tartalmaznia kell a kutya szüleinek valamint azok őseinek adatait legalább 4 generációra visszamenőleg. Vannak rendszerek ahol több és vannak ahol kevesebb a feltüntetett ősök száma. Egy kezdő kutyatartónak ezek az adatok nem sokat mondanak, de az esetleges tenyésztéshez elengedhetetlen információk.

A törzskönyvet amely valójában egy nagy könyv a nyilvántartást vezető szervezet őrzi és ennek lapjai az adott egyed születési anyakönyvi kivonata. A tenyésztő ennek másolatát kapja meg, ennek a dokumentumnak a hivatalos neve Származási bizonyítvány. Ezt csak az a kutya kaphatja meg, akinek a szülei is rendelkeznek ilyennel. Jelenlegi ára MEOE-nél 5500 forint. Az iratot a kutya tenyésztője válthatja ki, erre 180 nap áll a tenyésztő rendelkezésére. A 180. nap után már DNS vizsgálat is kötelező a törzskönyv kiváltásához, aminek költségei a tenyésztőt terheli. Az alom 14 napos korában beadva a törzskönyvigénylést a 30 napos határidővel számolva, 8 hetes kiskutyák mellé meg kell kapni a törzskönyvet. Ha egy alomból egy kölyköt már letörzskönyveztek, arra nincs lehetőség, hogy később a többit is letörzskönyvezzék. Csak egyszerre lehet beadni az egy alomban született kölykök törzskönyv iránti kérelmét. Minden tenyésztő csak abban az országban válthat ki, ahol él. A nemzetközileg elfogadott törzskönyv, az FCI törzskönyv, melyet Magyarországon csak a magyar tag, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete (MEOE) állíthat ki. 
A törzskönyvet elvesztés esetén csak a tenyésztő tudja újra megkérni, ezért nagyon kell rá vigyázni. Legjobb csinálni róla egy fénymásolatot és az eredeti jó helyen lesz a fiókban, főleg azért mert csak két esetben lehet szükség az eredeti példányra. Ha tenyészszemlére szeretné vinni a kutyát, vagy ha esetleg valamilyen vita merülne fel a kutya tulajdonjogát illetően.

Aki kiskutyát vásárol, és már kinézte a számára megfelelő kedvencet, fizetés előtt nem árt, ha érdeklődik. Kérdezzen rá az adott fajtaklubnál, akihez a fajta tartozik, hogy ismerik-e az adott tenyésztőt, kennelt. Persze még ez sem garancia semmire. A legjobb kennelben is születnek gyenge vagy hibás esetleg beteg kölykök. Ebben az esetben is ki lehet váltani a törzskönyvet és felelős tenyésztőként rá kell vezetni, hogy a tenyésztésből zárják ki. Egy másik lehetőség, hogy a kutyához korlátozott törzskönyvet kap, esetleg csak törzskönyv másolatot. Ez olyan esetekben fordul elő, ha a tenyésztő valamilyen okból nem szeretné a kutyát tenyésztésbe vonni és ezt a törzskönyv korlátozásával kívánja érvényesíteni. Ez azt a célt szolgálja, hogy kellő megalapozottság nélkül ne hozzanak le almot a kutyától.

Létezik még az úgynevezett felülbélyegzett törzskönyv is. Ilyet kap az a kutya, aki a MEOE tenyésztési szabályzatát nem betartva, hoz létre egy almot vagy a szülőpár egyik vagy akár mindkét tagja nem felelt meg a tenyészszemle elbíráláson. A tenyészszemlén orvosi vizsgálatok szükségesek, melyek fajtánként változnak és minden esetben be kell mutatni a szemlén. Amennyiben megfelelt a kutya, akkor rábélyegzik a törzskönyv hátuljára, hogy tenyészthető. Ha nem, akkor az kerül rá, hogy tenyésztésből kizárt. Ráadásul van egy kikötés, hogy 18 hónap alatt nem pároztathatóak a kutyák. Ha a párosítás mégis előbb történik, akkor nem felel meg a szabályzatnak, de erre is létezik kiskapu. Ilyen esetekben a törzskönyv kiváltásának díja drágább. A felülbélyegzett törzskönyv majdnem a duplája (9000 Ft/kölyök) a normálnak. Aki ilyen kutyát vesz, elviszi kiállításra, majd fedezteti, akkor az ő kölykei már nem lesznek felülbélyegzettek. (Ez önmagában is abszurd, törzskönyv egy nem megfelelő egyednek.) Az már megint más kérdés, hogy aki arra nem veszi a fáradtságot, hogy a minimum követelményeknek eleget tegyen, milyen tenyésztői kategóriába tartozik.

A MEOE a törzskönyvezésnél 30 napos átfutási idővel dolgozik. Amennyiben a tenyésztő hiányosan adta be az alombejelentőt a MEOE vagy az adott fajtaklub külön értesíti őket a hiányosságok pótlásáról. Az FCI kiállításokra is csak a törzskönyvel rendelkező egyedek nevezhetőek. Ha az elején az emberek nyilvántartásához hasonlítottuk a kutyák törzskönyvezését, akkor látjuk, hogy talán még fontosabb iratról is van szó, mint a személyi igazolvány. Bár mi is ezzel biztosítjuk a jogainkat, de nem nyújt olyan biztonságot, mint a kutyák esetében.

A törzskönyv kiváltásának lépései

A kölykök szüleinek FCI törzskönyvvel kell rendelkezniük.

A tenyésztőnek kennel névvel kell rendelkeznie. Ezt a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületénél kell kiváltani. Ennek ára jelenleg 11100-Ft tagoknak, nem tagoknak 22200-Ft. A kennel nevet nemzetközileg levédi a MEOE. A tagság díja 6000-Ft/év.

A fedező kan tulajdonosának fedeztetési jegyet (a MEOE által nyomdai úton előállított, díja 2000 Ft tagoknak, nem tagoknak 4000 Ft) kell adnia, mellyel a fedezés megtörténtét igazolja. Külföldi fedező kan esetén szerződést kell kötni, vagy nyilatkozatot kell írnia a kan tulajdonosának.
Alombejelentő lapot (díja MEOE tagoknak 2000 Ft, nem tagoknak 4000 Ft) kell kitöltenie a tenyésztőnek és le kell adni a fedeztetési jeggyel, a szülők törzskönyvének másolatával, a kiállítási és egészségügyi szűrési eredmények, illetve a tagság igazolásával a MEOE-nak.

 

 

MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete (mint a Fédération Cynologique Internationale – FCI) tagja vezeti a Magyar Ebtörzskönyvet, amelybe minden fajtatiszta kutya felvehető, amelynek szülei is igazoltan fajtatiszták

I.

A törzskönyvezés

Származási lapot kap minden fajtatiszta kutya, amelynek szülei rendelkeznek származási lappal.

A TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT-ban meghatározott feltételeket teljesítő szülők azonosított utódai kennel névvel megjelölt származási lapot kapnak.

A Magyarországon törzskönyvezett kutyák külföldi honosításához a MEOE „Export Pedigrét” állít ki.

Származási lapot kap az a magyar tulajdonba került import kutya is, amelynek FCI által elismert törzskönyve van, és a tulajdonjog átruházását hitelesen igazolják.

Ismeretlen származású szerzett, vagy tálalt, a születése alkalmával nem törzskönyvezett kutya a szerzés, ill. találás tényének hitelt érdemlő igazolása esetén 9 hónapos koron túli küllembírálat alapján, amennyiben valamely fajta jellegének megfelelő birtokosának kérésére „Törzskönyvi Nyilvántartás”-ba vehető. Ennek igazolására „Nyilvántartási lapot” adnak ki (pl.: Buksi – fehér puli kan, sz.: 1980 őszén)

Az azonosítás feltétele az egyedi jelölés-tetoválás, amelyet a kutya fülébe, vagy haskorcába kell a származási lap átadásával egyidőben elvégezni. Kistestű kutyáknál a tetoválás a két fülbe megosztva is végezhető úgy, hogy a számsor az egyik fül csúcsától folytatódik. Néhány fajtánál a tetoválás a jobboldali haskorcba történik a felnőttkori azonosítás biztonságának céljából.

II.

A törzskönyvezés feltétele

A tenyésztő az a személy, akinek a tulajdonában van az ellés időpontjában az anyakutya, a MEOE által kiállított származási lap szerint.

A törzskönyvezett anyakutya meghatározott tenyésztési idényre – a tulajdonos írásbeli nyilatkozatával, amelyet a MEOE valamelyik szervezete igazol – átadható, ebben az esetben a tenyésztési jog a kedvezményezettet illeti meg a megállapodás szerinti időszakban. Az engedélyt az alombejelentőhöz mellékelni kell.

A fedeztetéssel egyidőben „Fedeztetési megállapodást” kell készíteni 3 példányban, melyből 1-1 pld a kan, ill. a szuka tulajdonosát illeti meg. A tenyésztőnek a fedeztetést követő 8 napon belül a fedeztetési megállapodás egy példányát – mindkét szülő tulajdonosának aláírásával együtt – be kell nyújtani a fajtaszakosztálynak, vagy a helyi szervezetnek. A szervezeteknek „Fedeztetési Nyilvántartás”-ba kell a beérkezett bejelentéseket venni.

A tenyésztőnek az alom megszületése után legkésőbb a 10. napon 2 példány „Alombejelentő’-t kell kitölteni és azt a fedeztetési megállapodással és az azon feltüntetett dokumentumokkal együtt a MEOE részére megküldeni. A hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatásért a MEOE felárat számít fel, az 5. pontban megjelölt határidő meghosszabbítása mellett. Az egyesületi kedvezményhez a tagságot igazolni kell.

A MEOE Törzskönyvezési Osztálya az igazolt alombejelentő alapján kiállítja a származási lapokat és azokat a beérkezéstől számított 30 napon belül megküldi az illetékes fajtaszakosztály, illetve helyi szervezet elnökének.

A szervezet a dokumentumokat ellenőrzi és a tetoválómesternek átadja, ezzel egyidőben értesíti a tenyésztőt a tetoválómester fogadóidejéről.

Származási lapot csak a tetoválás megtörténte után kapja kézhez a tenyésztő, amelyet aláírásával a jegyzőkönyvön hitelesít.

Az időközben elhullott, vagy a tetoválásra bármilyen egyéb okból be nem mutatott utódok származási lapjait a tetoválómester 48 órán belül köteles érvénytelenítve a MEOE Törzskönyvezési osztályának visszaküldeni.

A tenyésztő az alombejelentőn kérheti a tetoválás telephelyén történő elvégzését, ebben az esetben a kiszállás díját térítenie kell. A tetoválás, alomellenőrzés időpontjáról azonban írásban legalább 3 nappal előtte értesíteni kell. A kiszállási díjat a MEOE Elnöksége határozza meg.

A tetoválásnak a kölykök 8 hetes koráig meg kell történnie. Az alom tetoválása nem végezhető el, ha az egyedek a fajtajellegnek nem felelnek meg, bármely kétség felmerül a fajtatisztaságról, esetleg engedély nélkül, korai, vagy rokonpároztatás fordul elő.

Az FCI által tiltott szín, szőr és méretkeresztezés tilos. Ilyen pároztatás esetén az utódok törzskönyvezése nem történik meg.

III.

Egyéb rendelkezések

A kutyák törzskönyvi nevüket egész életükben viselik, azon változtatni nem lehet.

A tulajdonos kívánságára egyszeri esetben a hívónév is bevezethető a törzskönyvbe.

A törzskönyvnek tartalmaznia kell az egyed törzskönyvi számot, (a származási lapon a tetoválófogó lenyomatát is), a szülők nevét, a színét és eredményeit, a nagy- és dédszülők nevét, a nemzeti és nemzetközi címeit, a munkavizsga fokozatát, a tenyésztő és tulajdonos nevét és címét.

A származási lapon a champion minősítést kapott egyedeket lehetőleg pirossal kell megjelölni.

A kennelnevet a tenyésztő – egyszer, s mindenkorra – választja.

a./ Új kennelnév esetén a MEOE Törzskönyvezési vezetője köteles ellenőrizni, hogy ugyanaz, vagy hasonló hangzású név nem szerepel-e a nyilvántartásban. Ha kizáró ok nincs, a kennelnév kiadható, amelyről a tenyésztő igazolást kap.

b./ A kennelnév társas tulajdon is lehet.

c./ Ha a tenyésztő több fajtát is tenyészt, ez is csak egyazon kennelnév alatt történhet.

d./ A kennelnév át nem ruházható, csak öröklés tárgya lehet és azt az örököst illeti meg, aki a tenyésztést folytatja.

e./ A kennelnév védettsége a legutolsó alom bejelentésétől számított tizedik év december 31-ével szűnik meg. A nemzetközi védettség érdekében ajánlatos magyar hangzású kennelnevet választani.

f./ A nemzetközi védettséget az Egyesületen keresztül az FCI-től kell kérni.

A tulajdonjog változást az eladó a származási lapon aláírásával igazolja. Az átadásról mindkét fél aláírásával ellátott „megállapodást” kell készíteni, amelynek 1 példányát a MEOE Törzskönyvezésének kell megküldeni. Az átírásról a vevő 30 napon belül köteles gondoskodni a fenti okmányok bemutatásával.

A kutya elhullását 30 napon belül be kell jelenteni.

A Törzskönyvezési Szabályzatot az Egyesület Elnöksége 1988. december 10-i ülésén hozott XXXVII. sz. határozatával jóváhagyta és azt a 2/1989. /II.5./ MÉM.sz. rendeletre tekintettel 1989. február 25. napján tartott elnökségi ülésen hozott XLIX. sz. határozatával megerősítette és 1989. január 1. napjától életbe léptette.

A fentieket a MEOE Küldöttközgyűlése 1989. április 15-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta.

A Törzskönyvezési Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszíti az előző Törzskönyvezési Szabályzat és a vele kapcsolatos valamennyi határozat és joggyakorlat.

Budapest, 1989. április 15.