Bolognese Standard

Bolognese Standard

https://www.fci.be/Nomenclature/Standards/196g09-en.pdf


FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
Sécrétariat Général : 13. Place Albert I - B -6530 THUIN

FCI - Standard Nr. 196. / 1998. 04. 20. /

BOLOGNESE
(Bolognese)

FORDÍTÁS: Michéle Schneider

SZÁRMAZÁS: Olaszország.

AZ ÉRVÉNYES ÉS EREDETI STANDARD DÁTUMA: 2016. 05. 03.
ALKALMAZÁS: Társasági kutya


FCI CSOPORT BEOSZTÁS: IX-es fajtacsoport Társasági és kisérőkutya
Sekció 1 Bichonok és rokon fajták
Munkavizsga nélkül

RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: Eredete összeolvad a máltai selyemkutyáéval, mivel az ősei ugyanazok a kis kutyák voltak, melyeket Arisztotelész ( Kr. e. 384-322) "canis melitenses" -nek említ. Már a római időkben ismerték és különösen a bolognai kiskutya abban az időben igen értékes ajándéknak számított az itáliai főurak részéről. Már Cosimo de Medici nem kevesebb, mint nyolc kutyát vitt magával Brüsszelbe, hogy az ottani nemeseknek ajándékozza őket. II. Fülöp spanyol király a következő szavakkal köszönte meg Este hercegnek, amikor két kiskutyát kapott ajándékba " ez a legkirályibb ajándék, melyet egy császárnak ajándékozhatnak." Tizian, és idősb. Breughel, sőt Goya festményein is meg vannak örökítve ezek a kutyácskák.

ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS: Kicsi, zömök, és kompakt törzsű, hosszú, puha, hófehér szőrzettel fedett kutya.

ARÁNYOK: A kutya kvadratikus felépítésű, - a törzs hossza megegyezik a marmagasággal.

VISELKEDÉS/JELLEM (WESEN): Igen komoly, többnyire nyugodt. Vállalkozó szellemű, tanulékony, gazdájához és annak környezetéhez ragaszkodó.

FEJ: Közepesen hosszú, a marmagasságnak az 1/3-a. A szélessége a járomcsontoknál mérve, megegyezik a hosszával.

KOPONYA: Hosszanti irányban enyhén tojás alakú, a koponyatető, inkább lapos, de oldalt domború. A homlokcsont jól fejlett. A koponya és az orrhát felső határvonala párhuzamos. A
homlokbarázda és a fejbúb alig kifejezett. A koponya hossza kissé hosszabb, mint a fang.Az agykoponya hossza kissé meghaladja az arcorri rész hosszát)

STOP: Elég kifejezett.

ARCORRI RÉSZ:
Orrtükör : Az orrháttal együtt egyenes irányú, oldalról nézve elől merőleges. Az orrtükör nagy és a színe mindenesetben fekete.
Fang: A hossza a fejhosszának a 1/5-e. Az orrhát egyenes és a pofák párhuzamosak, és szinte kvadratikusnak tűnik. A szem alatti rész jól kitöltött.
Ajkak: A felső ajkak nem takarják az alsó ajkakat, így az arcorri rész oldalprofilját az állkapocs határolja.
Fogazat. Normálisan fejlettek. A fogak fehérek és erőteljesek, a fogazat komplett. A harapás ollós, a harapófogó harapás elfogadott.
Szemek: Előretekintő, szinte egy síkban illesztettek. Nyitottak és az átlagosnál nagyobbak. A szemnyílás kerek. A szemgolyó nem dülledt. A szemfehérje nem látszódhat. A szemhéjak feketén pigmentáltak, a szem színe (az írisz) sötét okker. Fül: Magasan tűzött, hosszú és lógó. A tövénél kissé merev, így a fülkagyló felső része a fejtől kissé eláll, ettől a fej egy kissé szélesebbnek tűnik.

NYAK: A nyak lebernyeg nélküli, a hossza a fejhossznak felel meg.

TEST: A kutya kvadratikus, a törzs hossza megegyezik a marmagassággal.
Mar: A hát vonalából egy kissé kiemelkedik.
Felsővonal: Az egyenes hátvonal és az ágyék enyhe domborúsága harmonikusan illeszkedik a farral.
Far : Alig csapott, és igen széles.
Előmell : A szügy alig érezhető.
Mellkas : Tágas, egészen a könyökig érő. A bordák jól íveltek. A mélységük szinte eléri a marmagasság felét.
Alsóvonal: A mellcsont vonalát követi és enyhe ívet alkot a has felé.

FAROK: A far meghosszabbításában tűzött és a hát fölé hajlik.

VÉGTAGOK:
ELÜLSő VÉGTAGOK: Egyenesek, párhuzamosak és a talajra merőlegesek.
Lapocka : A hossza 1/4-e a marmagasságnak, a merőlegeshez képest kissé ferde. A mozgása szabad.
Felkar : A törzshöz simuló, majdnem olyan hosszú, mint a lapocka, de nem olyan ferde.
Könyök : Egy síkban vannak egymással, és a test középvonalával párhuzamosak.
Lábtő és lábközép : Elölről nézve az alkar meghosszabbítása. Oldalról nézve a lábtő kissé ferde.
Mancsok : Oválisak, rugalmas talppárnákkal és fekete, nagyon kemény karmokkal.

HÁTULSÓ VÉGTAGOK : Összességében és hátulról nézve, az ülőgumótól a talajig egy merőleges vonalat kell képeznie. Párhuzamosak egymással.
Comb: A hossza 1/3-a a marmagasságnak. Felülről lefelé és hátulról előre felé ferdék. A test középvonalához párhuzamos.
Lábszár: Hosszabb, mint a comb.
Csánk: A csánk szögelése nem nagyon zárt.
Hátulsó lábközép: A csánk és az ujjhegyek távolsága alig rövidebb, mint a marmagasság 1/3-a.
Mancsok: Kevésbé oválisak, mint a elülső mancsok, egyébként azonosak a elülső mancsokkal.

MOZGÁS: Szabad és energikus. A fejét nemesen és előkelően hordja.

BŐR: Az egész testen feszesen simuló, a látható nyálkahártyák és a pislogó hártya feketén pigmentált.

SZŐRTAKARÓ: A fejtől a farkáig, a hátvonaltól a mancsokig az egész testet hosszú szőr borítja. Az orrháton rövidebb és puhább, de nem a testhez simuló, hanem pelyhes, és nem rojtos.

SZÍN: Hófehér, halvány elefántcsont árnyalt elfogadható.

NAGYSÁG ÉS SÚLY:
Marmagasság . Kanoknál 27 - 30 cm
Szukáknál 25 -28 cm
Súly: 2,5 - 4 kg.

HIBÁK: Minden eltérés a megengedettől hibának tekintendő és a hiba nagyságának megfelelően kell értékelni.
* Kancsalság

SÚLYOS HIBÁK:
* A koponya-fang határvonalának a divergenciája vagy konvergenciája.
* Ívelt orrhát.
* Hátraharapás, főleg, ha ez által az arcorri rész eltorzul.
* Magasság 25 cm alatt vagy 33 cm felett a kanoknál, és 22 cm alatt és 32 cm felett a
szukáknál.

*Agresszív vagy túlságosan félénk.

KIZÁRÓ OKOK:
* Pigment hiányos orrtükör.
* A nem fekete, hanem más színű orrtükör.
* Előreharapás
* Pigment hiányos szemhéjak
* Üveges tekintet.
* A farok hiánya.
* Veleszületett vagy művileg előforduló csonka farok.
* Minden a fehértől eltérő szőrszín.
* Foltos szőrzet.
M.J. A kanoknak két jól fejlett herével kell rendelkezniük, melyek a herezacskóban helyezkednek el.